/

SOORTEN OPSTELLINGEN

Verschillende soorten opstellingen


In opstellingen worden de ervaren klachten, remmingen of blokkades door representanten plaatsvervangend neergezet. Afhankelijk van de ervaringen van de cliënt met opstellingen, worden diverse methodieken gehanteerd. Wij begeleiden diverse soorten opstellingen zoals:


  • Familieopstellingen:

Een familieopstelling is een krachtige methode, ontwikkeld door Bert Hellinger, om op levensvragen een antwoord te krijgen, die met behulp van representanten plaatsvervangend worden neergezet.

Door middel van een familieopstelling kom je op soms verbluffende wijze in contact met je ‘familieziel’. Of je het wilt of niet, je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt.

Het idee achter deze simpele maar doeltreffende werkvorm is dat onze familie en onze voorouders een veel grotere rol in ons leven spelen dan we vaak beseffen.
Jij behoort tot een gezin, Jouw gezin van oorsprong waarin je geboren bent. Dat gezin maakt op zijn beurt deel uit van een familie. Je bent erin opgegroeid. Het kan ook zijn dat je jouw familie door omstandigheden nooit of slechts gedeeltelijk gekend. Misschien heb je ook al zelf voor een gezin gekozen met een partner, al dan niet met kinderen.

In alle gevallen spreken we hier van een familiesysteem met zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten.

Soms bots je in je leven keer op keer weer op eenzelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven, het lijkt wel alsof het lot je tegen zit.
Een familieopstelling kan op een ontroerende en vaak wonderlijke manier inzicht geven in de onbewuste patronen die daaraan ten grondslag liggen en die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie.

Een familie-opstelling maakt patronen zichtbaar, die zich in het familiesysteem voordoen, patronen waarin je mogelijk in verstrikt bent geraakt en die je in het dagelijkse leven stevig in de weg kunnen zitten. Een opstelling kan nieuwe inzichten geven, zodat er andere keuzes kunnen worden gemaakt.

  • Organisatieopstellingen:

Organisatievraagstukken zijn in te delen in een aantal categorieën:


- onvoldoende kwalificatie
- individuele problemen
- sturings- en organisatieproblemen
- systemische problemen

Het zijn de systemische problemen die in een organisatie-opstelling aan de orde komen. Voorbeelden daarvan zijn:


- taaiheid in een organisatie
- sluimerende conflicten
- leiderschapsproblemen
- slechte communicatie
- een hoog verloop onder het personeel
- veel interne concurrentie
- burn-out
- gevoelens van onderwaardering bij het personeel
- hetzelfde probleem herhaalt zich.

Allemaal symptomen die maken dat een organisatie blokkeert of disfunctioneert. Op die manier kan het zijn functie in de samenleving niet goed vervullen. In een organisatie-opstelling kan, met behulp van representanten, inzicht worden verkregen in de systeemdynamiek en zeer behulpzaam zijn bij het verhelderen van de vraag “Wat is hier aan de hand?” In dat geval is een opstelling een diagnose-instrument. Ook kan het behulpzaam zijn als ontwerp-instrument of als verander-instrument. De opstelling brengt iets teweeg in de organisatie.

  • Teamopstellingen

Dat zijn opstellingen waarin teamdynamieken worden ontsloten. Belemmerende patronen worden zichtbaar gemaakt en kunnen daarmee mogelijk worden doorbroken, afhankelijk van de context waarbinnen het team opereert en van de opdrachtgever.

  • Loopbaanopstellingen

Een loopbaanopstelling is een hele efficiënte manier om je licht te laten schijnen over jouw loopbaan en carrièreperspectief. Waar ligt nog verborgen potentieel en op welke wijze kan die tot bloei worden gebracht?

Met een loopbaanopstelling kan je loopbaankoers in één keer helder worden.

Bij een loopbaanopstelling stel je representanten op voor de elementen en aspecten van je loopbaan. Afhankelijk van de vraag die je hebt, geeft de opstelling inzicht in wat het beste bij jou past. Dat wat eerst nog vaag of onbewust was, wordt helder en bewust.

  • Lichaams- en symptoomopstellingen:

Voor velen van ons moet het lichaam gewoon functioneren. Verstoringen daarin worden soms lange tijd genegeerd, tot het moment waarop de pijn of het symptoom een goed functioneren in de weg gaat staan. Met zorgvuldige lichaams- en symptoomopstellingen kunnen we de boodschappen van het lichaam begrijpen. Dergelijke opstellingen kunnen onbewuste, veelal zich herhalende, patronen binnen de familie aan het licht brengen. Het gaat dan veelal om weggestopte en onbesproken thema’s in een familie.

Lichaam en geest worden door ons als een eenheid gezien. Lichaam en geest sturen samen het proces van het leven. Ziekten, klachten en symptomen geven een signaal af. Zij vertellen dat er iets in onbalans is en willen helpen om de balans te herstellen. Het bestrijden ervan is in onze ogen dan ook niet functioneel, tenzij het als een tijdelijke interventie wordt ingezet.

Voor het samenspel van lichaam en geest op de weg naar integratie kunnen opstellingen het begin zijn van heilzame processen. Ze bieden mensen, die door ziekten getroffen zijn, een nieuwe visie op de oorzaken, verbanden en achtergronden van hun ziekten. Ook voor deskundigen levert zo’n opstelling veel therapeutische suggesties op.

  • Groepsopstellingen:

Dit is een vorm waarbij de opstellingen met de hele aanwezige groep deelnemers wordt uitgevoerd. Het GAIA-team kiest een gemeenschappelijk thema, waarmee gewerkt wordt. Onder begeleiding van beweging, stem, trommel, drum of andere instrumenten worden de deelnemers op natuurlijke wijze in contact gebracht met het thema. Hierdoor kan bewustwording ontstaan of nieuwe inzichten worden verkregen.